DatePicker

Formulářová komponenta sloužící k výběru data, využívá jQuery UI a HTML 5

Verze 2.3 (seznam změn)
Aktualizováno 23. 6. 2012
Požadavky Nette Framework 2.0, jQuery 1.4.3+, jQuery UI
Autor Jan Tvrdík
Licence MIT
Stáhnout DatePicker

Základní informace

Instalace

 1. Zkontrolujte, zda splňujete minimální požadavky
 2. Stáhněte si distribuční balík
 3. Adresář DatePicker zkopírujte k ostatním knihovnám ve vaší aplikaci (např. do libs/DatePicker)
 4. Zkontrolujte, zda máte správně přilinkované jQuery a jQuery UI. Pokud nemáte, lze tak učinit např. takto:
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" media="screen,projection,tv"
    href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/smoothness/jquery-ui.css">
 5. Doplňte lokalizaci (seznam lokalizací)
  <script>
  /* Czech initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
  /* Written by Tomas Muller (tomas@tomas-muller.net). */
  jQuery(function($) {
    $.datepicker.regional['cs'] = {
      closeText: 'Zavřít',
      prevText: '&#x3c;Dříve',
      nextText: 'Později&#x3e;',
      currentText: 'Nyní',
      monthNames: ['leden', 'únor', 'březen', 'duben', 'květen', 'červen', 'červenec', 'srpen',
        'září', 'říjen', 'listopad', 'prosinec'],
      monthNamesShort: ['led', 'úno', 'bře', 'dub', 'kvě', 'čer', 'čvc', 'srp', 'zář', 'říj', 'lis', 'pro'],
      dayNames: ['neděle', 'pondělí', 'úterý', 'středa', 'čtvrtek', 'pátek', 'sobota'],
      dayNamesShort: ['ne', 'po', 'út', 'st', 'čt', 'pá', 'so'],
      dayNamesMin: ['ne', 'po', 'út', 'st', 'čt', 'pá', 'so'],
      weekHeader: 'Týd',
      dateFormat: 'dd. mm. yy',
      firstDay: 1,
      isRTL: false,
      showMonthAfterYear: false,
      yearSuffix: ''
    };
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['cs']);
  });
  </script>
 6. Doplňte kód pro navázání jQuery na input.
  <script>
  $(document).ready(function () {
    $("input.date").each(function () { // input[type=date] does not work in IE
      var el = $(this);
      var value = el.val();
      var date = (value ? $.datepicker.parseDate($.datepicker.W3C, value) : null);
  
      var minDate = el.attr("min") || null;
      if (minDate) minDate = $.datepicker.parseDate($.datepicker.W3C, minDate);
      var maxDate = el.attr("max") || null;
      if (maxDate) maxDate = $.datepicker.parseDate($.datepicker.W3C, maxDate);
  
      // input.attr("type", "text") throws exception
      if (el.attr("type") == "date") {
        var tmp = $("<input/>");
        $.each("class,disabled,id,maxlength,name,readonly,required,size,style,tabindex,title,value".split(","), function(i, attr) {
          tmp.attr(attr, el.attr(attr));
        });
        tmp.data(el.data());
        el.replaceWith(tmp);
        el = tmp;
      }
      el.datepicker({
        minDate: minDate,
        maxDate: maxDate
      });
      el.val($.datepicker.formatDate(el.datepicker("option", "dateFormat"), date));
    });
  });
  </script>
 7. Zaregistrujte si metodu addDatePicker do FormContaineru.
  use Nette\Forms\FormContainer;
  FormContainer::extensionMethod('addDatePicker', function (FormContainer $container, $name, $label = NULL) {
    return $container[$name] = new JanTvrdik\Components\DatePicker($label);
  });

Ukázka použití

Po dokončení instalace už můžete začít DatePicker používat.

$form = new Form();
$form->addDatePicker('datePicker1');
$form->addDatePicker('datePicker2')
  ->addRule(Form::FILLED, 'Date is required')
  ->addRule(Form::VALID, 'Entered date is not valid!');
$form->addDatePicker('datePicker3')
  ->addRule(Form::VALID, 'Entered date is not valid!')
  ->addCondition(Form::FILLED)
    ->addRule(Form::RANGE, 'Entered date is not within allowed range.', array(new DateTime('-14 days 00:00'), new DateTime('+14 days 00:00')));

Výběr data narození

DatePicker z jQuery UI umožňuje ve výchozí konfiguraci nejrychlejší pohyb po měsících. Zadávání data narození je tak velmi nepohodlné a vyžaduje několik desítek až stovek kliknutí.

Pro odlišení od ostatních inputů použijeme CSS třídu birthDate. Za obecnou inicializaci jQuery UI DatePickeru doplníme úpravu konfigurace pro inputy s třídou birthDate. K povolení rychlé změny měsíce a roku slouží možnosti changeMonth a changeYear. Doporučuji vám prohlédnout si seznam všech dostupných možností.

$form->addDatePicker('birthDate')
  ->setAttribute('class', 'birthDate')
  ->addRule(Form::VALID, 'Entered birth date is not valid!');
<script>
$(document).ready(function () {
  $("input.date.birthDate")
    .datepicker("option", "changeMonth", true)
    .datepicker("option", "changeYear", true);
});
</script>