DatePicker

Formulářová komponenta pro výběr data

FormMacros

Makra pro usnadnění manuálního vykreslování formulářů

BaseControl

Předek pro komponenty s podporou automatického nastavení cesty k šabloně

Všechny addony jsou k dispozici jak pro variantu Nette Frameworku určenou pro PHP 5.3, tak i pro varianty určené pro PHP 5.2 (s prefixy i bez).

Nette API

Kompletní API dokumentace
všech vydaných verzí Nette.

Mapa komunity

Mapa členů komunity
okolo Nette Frameworku.